Czy czyszczenie EGR ma wpływ na moc silnika?

//Czy czyszczenie EGR ma wpływ na moc silnika?

Skrót EGR (ekhaust gas recirculation), w tłumaczeniu na polski oznacza – układ recyrkulacji spalin. Składa się z zewnętrznego układu faz rozrządu (nie wszystkie silniki) i wewnętrznego układu – zaworu ERG. Czyszczenie EGR polega głównie na regeneracji owego zaworu.

Natomiast zawór ERG służy kilku celom, a do podstawowych należy zmniejszenie ilości tlenu wpływającego do komory spalania, a tym samym obniżenie temperatury spalania, co ostatecznie ma prowadzić do redukcji emisji tlenków azotu. Cele ekologiczne są tu więc wyraźne. Ma to oczywiście wpływ również na pracę silnika.

Czemu służy czyszczenie EGR?

Zmniejszenie temperatury spalania poprzez redukcję tlenu, dzięki doprowadzaniu przez zawór do silnika zwiększonej ilości spalin, wpływa głównie na zmniejszenie mocy silnika. Nie dzieje się to jednak bezpośrednio oraz każdorazowo w trakcie jazdy. Zawór EGR nie otwiera się bowiem przy pełnych obrotach silnika czy też jego wytężonej pracy, lecz zazwyczaj na niskich i średnich obrotach. Wpływa on zatem nie tyle na maksymalne osiągi silnika, co na obniżenie jego dynamiki w trakcie normalnej, codziennej jazdy, która jest regulowana przez ograniczenia w ruchu drogowym. Obniżenie mocy przez zawór EGR wynika również z pośredniego wpływu, jaki ma on na silnik, gdyż z biegiem czasu dochodzi dzięki jego działaniu do zanieczyszczenia nagarem kolektora dolotowego, co zmniejsza światło jego kanałów – można stwierdzić, iż jest to swoista „motoryzacyjna miażdżyca”.

Z powyższego wynika bezpośredni cel, jakiemu służy czyszczenie EGR – z biegiem czasu układ zatyka się spalinami i musi być udrożniony. Zapobiega się w ten sposób wielu usterkom, wśród których należy wymienić:

  • uszkodzenie samego zaworu EGR poprzez wypalenie się jego wnętrza,
  • zmniejszenie się mocy silnika związane z zanieczyszczeniem kolektora dolotowego,
  • nierównomierna praca silnika na biegu jałowym (przy zablokowaniu zaworu w pozycji otwartej),
  • brak płynnego przyśpieszenia (jak wyżej),
  • kłopoty z rozruchem na zimnym silniku (jak wyżej).

Czyszczenie EGR a moc silnika

Jak już wiadomo układ recyrkulacji spalin wpływa na moc silnika, a w największym zakresie na dynamikę jazdy przy normalnym użytkowaniu auta. Nie jest to jednak wpływ bezpośredni, gdyż trudności pojawiają się dopiero wówczas, gdy zawór się zapycha. Co wtedy dzieje się z mocą silnika już wiadomo – spada. Czyszczenie EGR jest więc wysoce wskazane i każdy kierowca powinien mieć tego świadomość, a odbywać się powinno profilaktycznie mniej więcej co 60-80 tysiecy przejechanych kilometrów. Zatem odpowiedź na tytułowe pytanie niniejszego artykułu jest twierdząca.

Co jednak z opiniami, które mówią, iż dzięki „usunięciu” zaworu EGR zyskać można dodatkową moc silnika? Odpowiedź jest krótka – nie ma na to dowodów. Niektórzy kierowcy decydują się na ten krok z różnych względów, a nieliczni wyrażają opinie, iż od czasu usunięcia zaworu EGR moc ich auta wzrosła, a nawet redukcji uległo spalanie paliwa. Można temu dać wiarę biorąc pod uwagę fakt, iż opinie te dotyczą starych i zużytych aut, na których niejako przeprowadzono bypassy i wówczas „odetchnęły”. Jednak w autach nowoczesnych, w których recyrkulacja spalin kontrolowana jest przez komputer, takie zmiany są praktycznie niemożliwe, gdyż większość mechanizmów pracuje w nich zazwyczaj na optymalnym poziomie wytrzymałości i wydajności.

2019-09-28T12:39:17+00:00